Thi Công Lót Bạt Nhựa Chống Thấm Ao Hồ

Bạt lót ao hồ nuôi tôm – Mô hình đang được nhân rộng tại các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Với công nghệ lót đáy hồ bằng màng chống thấm HDPE, hiệu suất kinh tế trong nuôi trồng thủy sản đã được cải thiện hơn rất nhiều như giữ nước tốt, chống rò rỉ, … Đọc tiếp Thi Công Lót Bạt Nhựa Chống Thấm Ao Hồ